ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Τηλέφωνο της Ιερας Μονης & fax: 2243028991