ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πάντων Καλύμνου λειτουργεῖ Συνεδριακὸ Κέντρο πλήρως ἐξοπλισμένο
Τὸ Συνεδριακὸ καλύπτει περίπου 150 καὶ πλέον συνέδρους καὶ ἰδιαίτερο panel μὲ μικροφωνικές ἐγκαταστάσεις, μὲ ἰδιαίτερο γραφεῖο καὶ ξενῶνα γιὰ τὴν γραμματειακή κάλυψη.
Ἡ προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι νὰ λειτουργῇ τὸ Κέντρο γιὰ θέματα ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου.
Ἀπευθύνεστε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ περαιτέρω πληροφορίες.
Τηλέφωνο Μητροπόλεως 2243022700, email: imkalymnoy@yahoo.grΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Πάντων λειτουργεῖ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο, Βιβλιοθήκη καὶ Πινακοθήκη μὲ ἔργα τοῦ ἀειμνήστου Καλυμνίου ζωγράφου Νικολάου Μάγκου.


Ἐπίσης, στὸ δωμάτιο στὸ ὁποῖο ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὀσιακῶς ὁ Ὅσιος καὶ θαυματουργὸς Πατὴρ ἠμῶν Σάββας ὁ ἐν Καλύμνω ὑπάρχει τὸ κρεβάτι τοῦ Ὁσίου, ἡ ράβδος του, διάφορες εἰκόνες - ἔργα τῶν χείρων του -, ἡ βιβλιοθήκη του, καὶ πολλὰ ἀφιερώματα, τὰ ὁποῖα καταθέτουν στὸν Ὅσιο καὶ Θεοφόρο Πατὴρ ἠμῶν Σάββα οἱ προστρέχοντες καὶ ἱκετεύοντες αὐτὸν ὑπὲρ ὑγιείας καὶ θείας βοηθείας.
Τὸ συγκινητικὸ εἶναι ὅτι τὰ περισσότερα τῶν ἀφιερωμάτων τὰ προσφέρουν νεαρὰ ἄτομα, τὰ ὁποία εὐλαβοῦνται τὸν Ὅσιο καὶ προστρέχουν στὴν χάρη του ἱκετευτικῶς.