ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΝΑΫΔΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πέριξ τοῦ Καθολικοῦ (Ἰ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)


τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπάρχουν:
1. Ὁ περικαλλὴς Ναὸς τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἠμων Σάββα, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ καθ΄ἑκάστην Κυριακὴ καὶ τὶς μεγάλες ἑορτὲς καὶ πανηγύρεις.


2. Τὸ Ναΰδριο τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ὅπου φυλάσσεται τὸ χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ ἀσκήσαντος, ὅπου καὶ τελοῦνται καθημερινῶς ὑπὸ τῶν μοναζουσῶν ὁ Ὄρθρος, ὁ Ἑσπερινὸς, τὸ Ἀπόδειπνο καὶ οἱ λοιπὲς Ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου.
3. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Πάντων (πανηγυρίζει την Κυριακή των Αγίων Πάντων).
4. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας (εορτάζει 19 Φεβρουαρίου).
5. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου (εορτάζει 28 Ιουλίου).
6. Τὸ Ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου (εορτάζει 28 Ιουνίου).
7. Τὸ Ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Ζαχαρίου, πατρός τοῦ Προδρόμου (εορτάζει 5 Σεπτεμβρίου).
8. Τὸ Ναΰδριο τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (εορτάζει 17 Ιανουαρίου) καὶ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων (εορτάζει 1 Ιουλίου).

Μετόχια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων:
1. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος (9 Νοεμβρίου), ἡ Ἁγία Εἰρήνη (5 Μαΐου) καὶ ὁ Ἅγιος Θέμελης (7 Νοεμβρίου).


2. Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανός (18 Δεκεμβρίου), ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή (22 Ιουλίου), Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια (22 Δεκεμβρίου).
3. Ὁ Ἅγιος Στυλιανός ὁ Παφλαγών (26 Νοεμβρίου), ἡ Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ (26 Ιουλίου).


4. Ἡ Ἁγία Ἄννα.